تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

بنای جهانم

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

من.........

I'm just a step away

معشوق عیان می گذرد بر تو و لیکن

اغیار همی بیند از آن بسته نقابست

تصوراتی که باید نوشته شوند تا با باد فراموشی پرواز کنند:

گاهی دلم برایت زیاد تنگ می شود. آنوقت در فکر فرو می روم بی آنکه کسی بفهمد فکر می کنند حواسم پرت است اما من به تو فکر می کنم. گاهی میگویم کاش از اول تو را جدی نمی گرفتم. هر چند از اول جدی نبودی. برایم فقط یک بچه بودی که دوست داشتم ....گاهی به خودم میگویم تو باز هم داری زیادی قضیه رو میپیچونی و برای خودت داستان پردازی می کنی. همه چیز درست است.

دیروز نوشتم: رهایش کن اگر به سوی تو بازگشت از آن توست اگرنه از اول هم از آن تو نبوده. میگویم که من نمی توانم بعضی چیزها را فراموش کنم بارها سعی کرده ام اما نشده.....

خلاصه اینکه هنوز با خودم در جنگم اما به وضوح می بینم که چهرات کم رنگ شده در میان راهم در تصاویری که می بینم در صحبت هایت و نگاهت. در نادیده گرفتنت و نادیده گرفتنم......

   رز - ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۸