تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

شاد بودن


 

ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا
تو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکن
سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی
تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن
بسرای تا که هستی که سرودن است بودن
به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن

 

   رز - ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢٥

 

سال ها با جور لیلا ساختی
 من کنارت بودم و نشناختی
 
عشق لیلا در دلت انداختم
صد قمار عشق یک جا باختم
  
کردمت آواره صحرا نشد
 گفتم عاقل می شوی اما نشد
 
سوختم در حسرت یک یا ربت
غیر لیلا برنیامد از لبت
  
روز و شب او را صدا کردی ولی
 دیدم امشب با منی گفتم بلی
 
مهم فقط قدم اول و شروعه بعد از اون همه چیز خودش پیش میره و مسیرش رو پیدا میکنه.

   رز - ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٥