تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

دوست

....

و پشت حوصله‌ی نورها دراز کشید

و هیچ فکر نکرد

که ما میان پریشانی تلفظ درها

برای خوردن یک سیب

چقدر تنها ماندیم

 

   رز - ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٠