تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی...

امشب با دوست خلوت کن ! خودی را که کتمان می کردی , اعتراف کن ! خود را آزاد کردن , خویشتن , خویش را به صراحت اعتراف کردن , میدانی چه شورانگیز است ؟ اکنون لحظه آن فرا رسیده است که حصار را بشکنی , پرده برداری , آن را که تمام عمر در سیاه چال پنهان تو , زندانی بود رها کنی , در اینجا توئی و تنها تو .
 
                                                                                                           دکتر علی شریعتی

   رز - ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٩