تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

ساعت سه به وقت زندگی

 گفت من تو وضعیت وداع و سوگواری و ... بودم یعنی داشتم باش کنار می اومدم اما .....,با این حال باید لحظه ای را گریست,دمی را خندید,ساعتی را دل بست و عمری عاشقانه زیست.

خیلی وقته منتظرتم،هی میگم فردا پس فردا اما نمیای ،شایدم اومدی و من شدم حضور حاضر غایب،هر سال این موقع ها بوی بهار رو خیلی وقت بود که احساس کرده بودم اما امسال خبری نیست از بوی سبزه و سیب و بیدمشک و....

باید برم جای دیگه ای باید دنبالش بگردم و بگم که منتظرشم.

   رز - ٤:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢۳