تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

بگم شرمنده ام همه چیز برعکس میشه؟

چند روزه به خونه جدید اسباب کسی کردیم،اینجا خیلی خوبه.

خیلی ناراحت بودم و از زمین و زمان توجیه می خواستم تا اینکه دوستم گفت چوب خدا صدا نداره تازه فهمیدم از کنار بعضی آدمها بی حواس رد شدن و نادیده گرفتنشون چه عواقبی در پی دارهآخ.آخه دیگه تا این حد از برابری مجازات با عمل رو باور نداشتم.

   رز - ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢٢