تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

خدا

دوستم میگه بعضی چیزا رو به عهده خدا بذار.

من گفتم نمیتونم.

خدایا بهم بگو چرا انقدر از تو فاصله دارم که برام دست نیافتنی به نظر میرسی؟

دلم برات تنگ شده.

اگه تو رو نزدیک خودم میدیدم همه این اتفاقا منجر به همچین نتایجی نمیشد.اشکال از ایمان منه.

روزا رو میشمرم تا تو...تا هی کم و کمتر بشن.

   رز - ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢٥