تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

 

سال ها با جور لیلا ساختی
 من کنارت بودم و نشناختی
 
عشق لیلا در دلت انداختم
صد قمار عشق یک جا باختم
  
کردمت آواره صحرا نشد
 گفتم عاقل می شوی اما نشد
 
سوختم در حسرت یک یا ربت
غیر لیلا برنیامد از لبت
  
روز و شب او را صدا کردی ولی
 دیدم امشب با منی گفتم بلی
 
مهم فقط قدم اول و شروعه بعد از اون همه چیز خودش پیش میره و مسیرش رو پیدا میکنه.

   رز - ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱٥