تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

شاد بودن


 

ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا
تو ز خویشتن برون آ سپه تتار بشکن
سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی
تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن
بسرای تا که هستی که سرودن است بودن
به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن

 

   رز - ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢٥