تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

ترانه آبی اسفند

آسمان را ...

ناگهان آبی است

(از قضا یک روز صبح زود می بینی)

دوست داری زود برخیزی

پیش ازآنکه دیگران

چشم خواب آلود خود را وا کنند

پیش از آنکه در صف طولانی نان

باز هم غوغا کنند

وسلامی سبز

توی حوض کوچک خانه

به ماهی ها بگویی

سفره ات را وا کنی

-نان و پنیر و نور-

تا دوباره

فوج گنجشکان بازیگوش

بر سرصبحانه ات دعوا کنند

دوست داری

بی محابا مهربان باشی

تازه میفهمی

مهربان بودن چه آسان است

دوست داری

راه رفتن زیر باران را

درخیابان های بی پایان تنهایی

دست خالی بازگشتن

از صف طولانی نان

در اتاقی خلوت و کوچک

رفتن و برگشتن و گشتن

لای کاغذ پاره ها

نامه های بی سرانجام پس از عرض سلام

نامه های ساده بد نیستم اما...

گپ زدن از هر دری

با هر در و دیوار

بعد هم احوالپرسی

با دوچرخه

با درخت و گاری و گربه

با همه، با هرکس و هرچیز

آب پاشی کردن کوچه

غرق در ابهام بوی خاک

سنگفرش کوچه ای باریک را از نو شمردن

درمیان کوچه ای خلوت

روبروی یک در آبی

پا به پا کردن

نامه ای با پاکت آبی

-پاکت پست هوایی-

بر دم یک بادبادک بستن و آن را هوا کردن

یادگاری روی دیوار و درخت وسنگ...

قفل صندوق قدیم عکس های کودکی را باز کردن

ناگهان با کشف یک لحظه

از پس گرد و غبار سالهای دور

باز هم از کودکی آغاز کردن

روی تخت بی خیالی

روی قالی،تکیه بر بالش

در کنار مادر و غوغای یکریز سماور...

و انار آبداری را

توی یک بشقاب آبی دانه کردن

امتداد نقش های روی قالی را

با نگاهی بی هدف دنبال کردن

خیرگی از دیدن یک اتفاق ساده در جاده

دیدن هر روزه یک عابرعادی

مثل یک یادآوری

در سراشیب فراموشی

مثل خاموشی

ناگهانی

مثل حس جاری رگبرگهای یک گل گمنام

درعبور روزهای آخر اسفند

حس سبزی،حس سبزینه

مثل یک رفتار معمولی درآیینه

عشق هم شاید

اتفاقی ساده و عادی است !!!

 از قیصر امین پور

 

   رز - ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۸